Voorzijde: 15 (ROOS) 96 . CÆSA . FIRMABANT . FŒDERA PORCA ., uit de wolken een hand die een varken met een steen slaat
Keerzijde: . FIDE . ET . CONSTANTIA ., personificatie van het geloof, met kruis op de arm rustend, schudt de hand van de personificatie van de hoop, beide vrouwen heffen een hand ten hemel, Rechts zuil, Hebreeuwse tekst ‘heer’ in wolken

Mooi patina en zeer nette kwaliteit