Groningen

In Groningen werd gemunt vanaf 1579. Na vele jaren van onderhandelen sloten de stad Groningen en de Ommelanden op 4 mei 1672 een overeenkomst om een provinciaal munthuis op te richten. Er is met onderbrekingen gemunt tot 1692 onder een formeel aangestelde muntmeester, waarna er voor Groningen tot 1771 nog incidenteel gemunt werd in Kampen en Harderwijk.

Enig resultaat