Willem II

Tijdens de korte regeringsperiode van koning Willem II werd in 1847 de dubbele standaard afgeschaft en de zilveren standaard ingevoerd. Ook werden tussen 1845 en 1849 bijna alle zilveren provinciale geldstukken ingetrokken voor hermunting. Het was in deze periode, dat veel bekende muntverzamelingen en -kabinetten ontstaan zijn.

Enig resultaat