Home
Zoeken Cart

Leeuwendaalders

Daalders in de Nederlanden

De eerste daalders, thalers, waren afkomstig uit Sankt Joachimsthal in West-Bohemen, waar ze vanaf 1519 geslagen werden. Uiteindelijk werd deze thaler een van de meest succesvolle en geïmiteerde munten.
In de Nederlandsche Provinciën werden de eerste Leeuwendaalders geslagen tijdens de vrijheidsstrijd aan het eind van de 16e eeuw (1575). De voorzijde kreeg een staande ridder en de Boheemse leeuw met de dubbele staart op de achterzijde werd vervangen door de Nederlandse leeuw in aanvalspositie.

Een internationaal symbool van kracht

Met zijn heldhaftige en strijdlustige uitstraling was de munt een symbool voor kracht door eenheid. Het nieuwe betaalmiddel werd in de volksmond ‘Leeuwendaalder’ genoemd. Doordat de leeuwendaalder iets lichter was dan andere grote zilveren munten, zoals de dukaten en de rijksdaalders, werd het voor kooplieden interessant om er buitenlandse goederen mee te betalen. De groeiende handelsbetrekkingen met het Ottomaanse rijk in de 17e eeuw, vormden een verdere reden voor de populariteit van de munt. De beruchte onbetrouwbaarheid van de valuta in de Levant creëerde voor de handelspartners een behoefte aan een eigen, internationaal geaccepteerde munteenheid. Dat werd de munt van dé handelsnatie op dat moment: De Zeven Provinciën der Nederlanden.
Tegen het midden van de 17e eeuw had de leeuwendaalder alle lokale munten uit de markt gedrukt. Niet alleen in de Balkanlanden, maar ook in Anatolië, Syrie, Egypte en Noordwest-Afrika was de leeuwendaalder de standaard. Dit zou ruim honderd jaar zo blijven en ook daarna bleven de leeuwendaalders nog lange tijd een internationaal betaalmiddel.

Dutch Daalder

Tenslotte werd de leeuwendaalder ook in de Nederlandse koloniën en nederzettingen overzee gebruikt. Vanuit Nieuw Amsterdam (het latere New York) verspreidde de daalder zich over het Amerikaanse continent. Daar werd de munt echter geen daalder genoemd, maar dollar.

• Authentieke, vrijwel puur zilveren munt
• Ruim 350 jaar oud
• Origineel handwerk; het muntplaatje is met de hand geknipt en geslagen
• Een waardevol stuk Nederlandse geschiedenis

Informeer naar prijzen